Доставка и плащане

             Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1)    Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2)    Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3)   Срокът на доставка е до 5 (пет) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

-       Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на Профконс-Емил Йонов ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4)   Поръчаната стока се доставя чрез избрана от потребителя  куриерска фирма. 

5)    Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

6)  Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

7)    В случай, че:

- Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и

- съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график,

на вратата на адреса, посочен като адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма 

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на куриерските фирми) обратно до Дружеството е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството в писменото (включително и направено по електронна поща) уведомление до Потребителя.

8)   В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на куриерската фирма).

9)   При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на куриерската фирма).

В случаите по  точки 8) и 9) по-горе отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

Плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока,

 Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока чрез наложен платеж

1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

- от получателя за доставяната стока

- на куриера

- в момента на доставката на пратката.

Стойността на куриерската услуга се заплаща от потребителят.