Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

   Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от Профконс - Емил Йонов ЕООД   за закупена стока, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Профконс - Емил Йонов ЕООД Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Профконс - Емил Йонов ЕООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Съгласието си мога да оттегля по всяко време като го заявя на адрес www.dekodom@abv.bg .